EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

93 DOOR EISE EISINGA VERTELDE ERVARINGSVERHALEN

EISE TEMIDDEN VAN ZIJN 'VRIENDEN' : ASTRONOMEN, WETENSCHAPPERS, FILOSOFEN EN MEDICI DIE HEM INSPIREERDEN EN EEN HOOFDROL SPELEN IN ZIJN 'ERVARINGSVERHALEN'.

                                          DRIEËNNEGENTIG 

           DOOR EISE VERTELDE ERVARINGS VERHALEN

EISE VERTELT 1 , 2 en 3    "IK SPEELDE WAT MIJN VADER DEED"/DEMOCRITUS BIJ HET   TUINHEK / DE WERELD HANGT IN DE LUCHT

EISE VERTELT 4 ,5 , 6        "ONZE KEUKEN WERD MIJN EERSTE PLANETARIUM" / EISE MOLENAAR EN MOLENBOUWER. / LEONARDO DA VINCI ONTDEKKER VAN NIEUWE WERELDEN IN DE TOEKOMST.

EISE VERTELT 7 en8       "DE STERREN DE STERREN HOREN ER OOK BIJ" / MIJN EERSTE BOEK

EISE VERTELT 9                DE GROT VAN PLATO

EISE VERTELT 10            "EEN VALLENDE STER KAN MEER DAN MIJN VADER"

EISE VERTELT 11              HIER IS GEEN ONDER OF BOVEN - GEEN BEGIN OF EINDE

EISE VERTELT 12            HET PAALTJE VAN OOSTERLITTENS

EISE VERTELT 11 EN 12   DE ONTDEKKING VAN DE HEMEL / HET MOOISTE LICHT

EISE VERTELT 13              DE BETOVERDE WERELD

EISE VERTELT14,15,16  ALS U ONS TOEN NIET GEHOLPEN HAD / ZO’N MAN HAD IK NOG NOOIT GEZIEN / ONS HUIS EEN VRIJPLAATS

EISE VERTELT 17 , 18       MOZES IN DRONRIJP / ZO’N GOD IS NIET ONZE GOD

EISE VERTELT 19, 20 ONTDEKKERS VAN DE HEMEL / HET MOOISTE LICHT

EISE VERTELT 21           HET WERELDBEELD VAN ARISTOTELES EN PTOLEMAEUS

EISE VERTELT 22           DE DEUR VAN COPERNICUS

EISE VERTELT 23          DE GROTE GEHEIME HOBBY VAN TYCHO BRAHE

EISE VERTELT 24          DE ENORME STAP VAN JOHANNES KEPLER

EISE VERTELT 25          DE ONTDEKKING DIE DE WERELD VOOR ALTIJD VERANDERDE

EISE VERTELT 26     "DE APPEL VAN NEWTON SMAAKT PRIMA"

EISE VERTELT 27       DE MERCURIUS PASSAGE VAN 1753

EISE VERTELT28          WISKUNDE DE GEHEIME SLEUTEL VAN ALLE WETENSCHAPPERS

EISE VERTELT 29         LISSABON 1755: OVERWINNING VAN DE VERLICHTING

EISE VERTELT 30        THEATRUM PHYSICUM  

EISE VERTELT 31    JAN PIETERSZ. VAN DER BILDT

EISE VERTELT 32     DESCARTES :"TWIJFEL AAN ALLES WAARVAN JE ZEKER BENT'

EISE VERTELT 33        PETRUS CAMPER EN ZIJN FANTASTISCHE KUNSTWERK

EISE VERTELT 34       WYTSE FOPPES DONGJUMA DE BEROEMDSTE WISKONSTENAAR EN    INSTRUMENTMAKER 

EISE VERTELT35        "'HET LAATSTE DER DAGEN IS NABIJ'

EISE VERTELT36        DE BOUW VAN HET PLANETARIUM 

EISE VERTELT37       "KIJK DIT IS DE ZON EN DAT ZIJN MERCURIUS, AARDE EN MARS"

EISE VERTELT 38      "EEN AARDIG WERKTUIGJE"

EISE VERTELT 39       HOOGGEACHTE BROEDER EISE EISINGA

EISE VERTELT 40       JAN HENDRIK VAN SWINDEN  -  PETER VAN DE METER

EISE VERTELT 41       "HIJ DOET HET, HIJ DOET HET"

EISE VERTELT 42       “UW PLANETARIUM IS EEN MONUMENT DER VERLICHTING”

EISE VERTELT 43       "HOOR HET KLOPPEND HART VAN HET PLANETARIUM"

EISE VERTELT 44, 45  “MIJN BROERS HEBBEN EEN LIEFHEBBERIJ   DE MERCURIUSPASSAGE VAN 1786

EISE VERTELT 46       "MIJN PLANETARIUM EEN BEELD VAN GOD?"

EISE VERTELT47         DRIETRAPSLADDER NAAR HET GELUK

EISE VERTELT 48         PYTHAGORAS EN ZIJN PHILOSOPHARIUM

EISE VERTELT 49         DE BATAAFSE SOCRATES FRANS HEMSTERHUIS

EISE VERTELT 50         "U DENKT TOCH OOK DAT DEZE PLANETEN BEWOOND ZIJN?"

EISE VERTELT 51         PETRUS CAMPER EIN METEOR VON GEIST

EISE VERTELT 52         DE ‘PETIT TOUR’ VAN ADRIAAN GILLES CAMPER

EISE VERTELT 53         DE ANATOMISCHE LES VAN PETRUS CAMPER

EISE VERTELT 54         GELIJKHEID VAN MENSEN WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND

EISE VERTELT 55         NU KRIJG JE DE KANS ECHT IETS VOOR DE ARMEN TE DOEN

EISE VERTELT 56         ER MOET IETS GEBEUREN

EISE VERTELT 57         HIER NEEMT WELDADIGHEID DE NOODDRUFT IN HAAR HOEDE

EISE VERTELT 58         TWEEDRACHT IS ONZE GROOTSTE VIJAND

EISE VERTELT 59         EEN STAD VAN VREDE, VRIJHEID, VOORSPOED EN GEZONDHEID

EISE VERTELT 60         TE WAPEN

EISE VERTELT 61         VLUCHT IN DE NACHT -  EISE GAAT IN BALLINGSCHAP

EISE VERTELT 62 , 63  EEN NIEUW PLANETARIUM / ZIJ WAS MIJN GROTE LIEFDE      

EISE VERTELT 64         BEELDEN ZIEN ONS AAN EN WIJ ZIEN HEN AAN

EISE VERTELT 65         VANUIT FRANKRIJK BEGINT DE VICTORIE

EISE VERTELT 66         WOLKAMMER IN VISVLIET   

EISE VERTELT67          ‘IK ARRESTEER U’       

EISE VERTELT 68         ER IS TOCH NIEMAND DIE DAT VERHAAL GELOOFT    

EISE VERTELT 69         MENSEN BEVRIJDEN VAN ANGST EN ARMOEDE, KLOPTE DAT WEL?   

EISE VERTELT 70         VAN VOLTAIRE NAAR LOCKE EN MONTESQUIEU      

EISE VERTELT 71 EN 72   VONNIS: VIJF JAAR BALLINGSCHAP  72. ‘WEEST VERHEUGD OVER UW PLAATS EN TAAK IN DIT LEVEN’  

EISE VERTELT 73         GOD VAN BOER EN DOMINEE       

EISE VERTELT 74         BRIEF AAN IDSERT VAN HUMALDA       

EISE VERTELT 75 EN 76     EINDE BALLINGSCHAP 76.EEN MOOIER WELKOM HAD IK MIJ NIET KUNNEN WENSEN   

EISE VERTELT 77 EN 78  WE HEBBEN JOU DRINGEND NODIG 78.  EERSTE DEMOCRATISCHE VERKIEZINGEN     

EISE VERTELT 79         ER IS MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE     

EISE VERTELT 80         EISE EISINGA DEMOCRATISCH GEKOZEN VOLKSREPRESENTANT    

EISE VERTELT 81         REISVERSLAG ADRIAAN GILLES CAMPER     

EISE VERTELT 82         DE KOMEET VAN 1811:TEKEN VAN STRIJD    

EISE VERTELT 83        JELTE MET NAPOLEON NAAR MOSKOU 

EISE VERTELT 84         JOUW KUNSTWERK MAG NIET VERLOREN GAAN

EISE VERTELT 85         U VERDIENT NIET EEN BROEDERORDE MAAR VIJF

EISE VERTELT 86         MET DEZE KONING BREEKT EEN NIEUWE TIJD AAN

EISE VERTELT 87        ‘MET MIJN ‘VIS’ BEN IK NOOIT GELUKKIG GEWORDEN’

EISE VERTELT 88         EEN KOSMISCH SCHOUWSPEL OM NOOIT TE VERGETEN

EISE VERTELT 89         DAT JOUW HELDEN ONS NOG LANG MOGEN VERLICHTEN

EISE VERTELT 90         ARCES ATTIGIT IGNEAS 1

EISE VERTELT 91         ARCES ATTIGIT IGNEAS 2

 

EISE VERTELDE 92    NAWOORD BIJ EISE VERTELT

EISE VERTELDE 93        VERVOLG NAWOORD BIJ EISE VERTELT

TENSLOTTE

Jan Knol (Spinoza) 21.10.2020 19:17

Antwoord
18.02.2013 09.40
Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet anders zeggen,

Felix Roosenstein 04.02.2020 16:40

Met meer dan normale nieuwsgierigheid gelezen en kennis van genomen. Mooi geschreven en bijzonder die imaginaire dialogen tussen de betrokkenen.
Ook de dialogen tussen personages uit verschillende tijdperken zijn goed neergezet. Wat een werk allemaal Mein

Meinte Vierstra 23.11.2019 16:41

Klik hier om uw bericht te schrijvenGeachte heer Kruidhof,

Ik moet u helaas teleurstellen.
Het bezoek van Antoine Chaudoir heeft voor zover mij bekend nooit p

Jan Kruidhof 23.11.2019 16:35

Beste meneer Vierstra,

Voor het Noord-Hollands Archief ben ik bezig met een artikel over de wetenschapper Antoine Chaudoir (1749-1824). Hij is in het planetarium van Eise Eisinga geweest, las ik op uw website.

Zou u mij kunnen vertellen op welke bronn

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...