EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

24. DE ENORME STAP VAN JOHANNES KEPLER

Mensen die een hekel hebben aan gesloten deuren. Mensen die nieuwsgierig zijn naar het onbekende.'

24. DE ENORME STAP VAN JOHANNES KEPLER

"Die leerling was Johannes Kepler en hij wacht op ons bij Kingma-tille. Kom maar mee”. 

Daar gingen we eerst op zoek naar mijn ’Ooievaar’

“Heb je de ‘Zwaan’, ik bedoel de ’Ooievaar’, op de kaart gevonden? Kijk goed naar de vorm.

Via de ’Poolster’ was mijn eigen sterrenbeeld bijna zonder kaart te vinden, want het stond recht boven ons.

“Ook Kepler leefde nog in de ideeën wereld van de duistere middeleeuwen

Het leek er eerst helemaal niet op dat hij nog eens een beroemde wetenschapper zou worden.

Hij wilde dominee worden, maar door armoede gedwongen, zag hij daarvan af en werd leraar wiskunde. 

En omdat het werk als leraar geen vetpot was, besloot hij nog wat bij te verdienen als astroloog, voorspeller.

Hij stond dus nog met één been in de middeleeuwen en geloofde dat iedere planeet een geest bezat, die het hemellichaam feilloos door de hemelruimte stuurde.

De zon zag hij als God de Vader, bron van licht en kracht. 

De bewegende kracht van de zon was de liefde of zoals Dante zei:

  ”De liefde zet de zon en de andere sterren in beweging”. 

De onbeweeglijke sterren, voorbij de planeten, waren de Zoon van God.

Hij was overtuigd van de invloed van de hemellichamen op het leven op aarde: Kijk maar naar de zon, de stand van de zon aan de hemel en de zonnestralen bepalen of het licht, donker, warm of koud is. Maan, sterren en planeten schijnen ook. Hun stralen voel je niet en toch doen ze wat met je, misschien nog wel meer dan de stralen van de zon. Net als met de stand van de zon aan de hemel, kun je ook met de stand van de sterren en planeten allerlei voorspellingen doen. Kepler maakte een astrologische kalender, waarop hij de positie van de hemellichamen voor elk moment en voor elke plaats vermeldde en waarmee hij allerlei voorspellingen kon doen.

De sterren 'dwingen niet ', zei Kepler. Het is niet van: "zo boven, zo beneden”. Je blijft vrij in het nemen van beslissingen. De voorspellingen zijn aanwijzingen, ze kunnen je een weg wijzen, uiteindelijk bepaal je zelf wat je wel of niet doet.

Tot hier was hij een kind van de duistere middeleeuwen. Maar in 1600 kwam er een ommekeer in het denken van Kepler toen hij als assistent ging werken bij Tycho Brahe.

Brahe had Kepler gevraagd om na zijn dood zijn werk voort te zetten en zìjn wereldbeeld en niet dat van Copernicus als het enig ware te verbreiden.

Maar van blind vertrouwen op de overlevering uit de oudheid, het middeleeuwse geloof of de erfenis van zijn leermeester was geen sprake meer. Kepler koos zijn eigen weg.

Hij richtte zich in zijn onderzoek van de ruimte vooral op het nauwgezet observeren en berekenen van de bewegingen van de hemellichamen.

Zijn kennis als leraar wiskunde kwam hem nu goed van pas. 

Hij ging er vanuit dat zijn berekeningen zo nauwkeurig mogelijk overeen moesten komen met zijn eigen waarnemingen.

Brahe probeerde zijn gelijk te bewijzen dat de zon om de aarde draaide. Maar Kepler was overtuigd van het gelijk van Copernicus: de aarde draaide om de zon.

En hij deed nog enkele belangrijke ontdekkingen.

Aristoteles, Ptolemaeus, Copernicus en Brahe wisten heel zeker dat de hemellichamen kogelrond waren en dat de planeten cirkelvormige bewegingen maakten. En weet je waarom ze dat zo zeker wisten? Omdat ze ‘hemels’ waren en dus volmaakt. 

Maar Kepler ontdekte dat ze elliptische-of ovale banen beschrijven, met de zon in een van de brandpunten. En hij ontdekte dat de snelheid van de planeten die dicht  bij de zon staan groter is, dan die verder van de zon af staan.

In diezelfde tijd ontdekte een Engelse geleerde de kracht van het magnetisme. 

In zijn ’vorige’ leven ging Kepler er van uit, dat de  hemelse machine door een goddelijke kracht werd aangedreven. Later had hij erop gewezen, dat er een kracht moest zijn, die er voor zorgt dat hemellichamen elkaar aantrekken. 

Die kracht ging uit van de zon en hield de planeten in hun vaste banen. Maar het zou best eens een zwaartekracht kunnen zijn, net zoals bij een klok alle bewegingen afkomstig zijn van een heel eenvoudig gewicht.

In het stelsel van Copernicus had de zon alleen nog maar de functie van verlichter van het universum. De zon was nog nooit gezien als de veroorzaker van de beweging van de planeten.

Kepler zette een enorme stap vooruit door de goddelijke geest te vervangen door een natuurlijke kracht en de zon te zien als het middelpunt van die kracht.

Hij stapte uit de duistere middeleeuwen in het licht van de Renaissance.

Zelf zei hij daarover: “Dankzij de ziener Copernicus en de waarnemingen van Brahe heb ik alles in een helder licht mogen zien, zonder hen was ik in duisternis gebleven”.

Voor de meeste tijdgenoten bleef de deur van Copernicus echter nog gewoon stevig op slot. 

Zelfs geen kiertje waardoor ze een glimp konden opvangen van wat hen nog te wachten stond.

"Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. 

Mensen die een hekel hebben aan gesloten deuren. 

Mensen die nieuwsgierig zijn naar het onbekende en die het maar niets vinden dat je alleen maar de Bijbel en de boeken van Aristoteles en Ptolemaeus hoeft te lezen om alles aan de weet te komen. 

Mensen, zoals wij, die zelf willen kijken, onderzoeken en ontdekken”. 

                                 EISES DIGITALE SCHATKIST

                                 LEES, KIJK DOE EN ONTDEK

👍Eise vertelt over de enorme stap vooruit die Johannes Kepler zette.

Welke stap?

Op 6 maart 2009 werd de Kepler-ruimte telescoop succesvol gelanceerd met een simpel doel: speur de hemel af op aardse planeten.

Ga mee op ontdekkingsreis met Kepler en  stem af op:Planetenoogst druppelt binnen

Zo begint het ongelofelijke spannende vevolgverhaal:

“Eeuwenlang dachten we dat de aarde uniek was in het heelal. Nu Kepler bakken vol planeten van andere zonnen ontdekt, rijst de vraag of dat wel zo is. Het lijkt een kwestie van tijd totdat het tweelingzusje van de aarde wordt ontdekt”.

Meer weten? Kijk op : Exoplaneten

De prachtige animatiefilms had Eise moeten zien, hij zou zijn ogen niet kunnen geloven! 

👍GA MET KEPLER OP ONTDEKKINGSREIS NAAR HET TWEELINGZUSJE VAN DE AARDE

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...