EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

Heijne en Noten vertellen verhaal: Fantoomgroei

Sander Heijne en Hendrik Noten

vertellen het verhaal verder in

'FANTOOMGROEI'

Ze willen eerst begrijpen wat en wanneer het mis ging om vervolgens ideeēn te ontwikkelen voor een gezonde en welvarende samenleving. 

 In ‘De Groene Amsterdammer’ van 8-10-20 schrijft Diederik Baazil wat en wanneer het mis ging en welke ideeēn kunnen bijdragen aan een gezonde en welvarende samenleving.

Het aandeelhouderskapitalisme is een van de oorzaken van ‘Fantoomgroei’ en groeiende ongelijkheid.Het interesseert aandeelhouders niet wat het product is, ze zien alleen naar een zo hoog mogelijk dividend. Het begint en eindigt met een pot geld, in de tussentijd moet die pot groeien, maakt niet uit hoe.

In 1970 zet econoom Milton Friedman in krachttermen uiteen dat bedrijven maar één plicht hebben: zoveel mogelijk geld verdienen voor hun aandeelhouders. 

Het stakeholderskapitalisme is een radicaal alternatief dat ook de belangen van werknemers,klanten, leveranciers, milieu en gemeenschap verdedigt.

Aandeelhouderswaarde is als rode bloedcellen, zegt Freeman. ‘Ik heb rode bloedcellen nodig om te leven, maar het doel van het leven is niet om rode bloedcellen te maken.’

Edward Freeman wordt ‘de vader van het stakeholdermodel’ genoemd

Volgens Mariana Mazzucato heeft het aandeelhouders kapitalisme zijn beste tijd gehad.

Zij ziet de pandemie als de uitgelezen kans om te kiezen voor het stakeholderskapitalisme. We moeten deze crisis benutten om het stakeholdersmodel in het centrum van ons kapitalisme te plaatsen.

                                       PODCAST 

                                    vervolg Fantoomgroei

WAAROM WE STEEDS HARDER WERKEN VOOR STEEDS MINDER

Terwijl Hendrik deze week bij gebrek aan rijdende treinen zijn bezoek aan het Limburgse Heuvelland noodgedwongen moest verlengen, werd Sander op Twitter massaal herinnerd aan het verhaal dat hij negen jaar geleden schreef over het grote spoorinfarct van 2012.

De afgelopen jaren hebben we allemaal kunnen zien dat de problemen op het spoor symptomatisch zijn voor de wijze waarop we de overheid hebben uitgekleed. Vakministeries zijn gedegradeerd tot inkooporganisaties. Het ontbeert de overheid aan de kennis om grote projecten - van een vaccinatieprogramma tot het realiseren van spoorlijnen en IT-projecten - tot een goed einde te brengen.

Alle reden dus om in de nieuwe aflevering van de podcast nog eens op een rijtje te zetten waarom niet sneeuw en ijs, maar mislukte marktwerking het Nederlandse spoor bij het minste of geringste platlegt. En wat we daarvan kunnen leren over de kwaliteit van het openbaar bestuur in Nederland.

DE DIJN VRIJHEID VERTELT VERDER

                            VK 10 september 2020

                         Multinationals op oude voet verder

Oxfam-onderzoek: werknemers ontslagen, maar aandeelhouders gefêteerd

"Ondanks de coronacrisis blijven multinationals hun aandeelhouders fêteren. Volgens onderzoek van Oxfam zullen 32 van de meest winstgevende multinationals dit jaar hun winsten nog eens met 109 miljard dollar opvoeren. Daarnaast wordt het overgrote deel van die winst overgeheveld aan aandeelhouders in de vorm van dividend of door inkoop van eigen aandelen".

Gert -Jan Segers vertelt het verhaal verder

in  VK 11 september 2020

 

“Flexwerkers die van de ene op de andere dag hun inkomen kwijtraken, multinationals die  die enorme winsten uitkeren aan aandeelhouders en dan bedelen om staatssteun vanwege de coronacrisis.

Segers pleit voor een ‘radicale omslag’ van de economie en breder de hele Nederlandse samenleving.

Hij kielhaalt de ‘homo economicus’. Het beeld van de mens als niets meer dan een nuttig  radertje in de economische machine.

Rijken worden steeds rijker, terwijl het armere deel van de bevolking sappelt om rond te komen. 

Segers bepleit een ingrijpende ‘openhartoperatie’: het vervangen van het ‘uitgeputte individualistische hart’ door het ‘warme jonge hart van de liefde’. 

 

 

Bert Wagendorp vertelt het verhaal verder 

in VK 9 oktober 2020

                  “Geef jongeren 10 duizend kansen” 

“Het zijn de jongeren van nu die straks gaan betalen voor de kosten van de klimaatmaatregelen en die maar moeten afwachten of er nog geld in de pensioenpotten zit als zij op hun 81ste eindelijk aan de beurt zijn.

Jongeren komen moeilijk aan een vaste baan, jongeren bouwen hoge studieschulden op, jongeren betalen zich blauw aan huur en de huizenmarkt is zo verziekt, dat het voor jongeren zo goed als onmogelijk is een huis te kopen.

De gedachte achter het plan van Groen Links om jongeren op hun 18de 10 duizend euro te geven is positief: het wordt tijd dat iets gedaan wordt aan de toenemende ongelijkheiden en dat we de samenleving ook voor jongeren rechtvaardiger en eerlijker gaan inrichten.”

David Attenborough vertelt verder

Hij is bekend als de stem van de natuur. Hij slaagde erin om de wonderen van onze planeet tot in de fraaiste en meest ontroerende details vast te leggen en honderden miljoenen mensen in vervoering te brengen.

Maar : “We hebben de wereld verwoest . Door een blinde aanval op de planeet stort de moderne wereld ineen.”

In de film ‘A Life On Our Planet’  toont hij hoe de mensheid de aarde steeds meer als haar bezit is gaan beschouwen, hoe de werelbevolking groeide en groeide , hoe de wilde natuur werd gehalveerd , hoe de insecten verdwijnen, de poolkappen smelten, de koraalriffen verbleken.

 

Omdat de hoop als laatste sterft eindgt de film met een portie positiviteit: 

“Over een eeuw kan de planeet weer wild zijn en ik ga vertellen hoe”.

Hij droomt bij beelden van windmolens, omringd door wilde dieren. 

Zijn oplossing: minder bevolkingsgroei, alle ballen op schone energie en collectief overschakelen op een veel plantaardiger dieet.

 

Eddy Wymenga en Ysbrand Galama vertellen net als Attenborough hoe ook  het Friese landschap veranderde, maar ook hun verhaal is een verhaal van hoop voor de toekomst en wat wij daar aan kunnen bijdragen:

                                Durf te veranderen!

Waterland handelt over hoe het Friese land van wind, wad en water in de loop der eeuwen veranderde in een weidelandschap vol bloemen en vogels, waar boeren vooruit konden. In minder dan een halve eeuw is dat verworden tot een productielandschap dat ver afstaat van de samenleving. Hoe moeten we nu omgaan met klimaatverandering, bodemdaling en grootschalig verlies van biodiversiteit in het veenweidegebied? Een weg terug is er niet, maar er is wel een pad dat voor ons ligt naar een landschap waar boeren toekomst hebben mét ruimte voor water en biodiversiteit.

Durf te veranderen!

Michael Sandel vertelt verder 

in Filosofie oktober 2010

‘Opstand van de verliezers’ 

De democratie verkeert in zwaar weer.

Onvrede en populistische woede als gevolg van een explosie van ongelijkheid doet de politiek alom gisten en koken.

Gevestigde partijen en politici lijken de oorzaken niet te begrijpen. Gebeurtenissen als Brexit en de verkiezing Trump  moeten worden gezien als een boze veroordeling van tientallen jaren groeiende ongelijkheid.

Het grootste deel van nationaal inkomen gaat immers naar de bovenste 10 % van de bevolking,

terwijl alle werkenden die de rijkdom samen hebben gecreëerd er nauwelijks van profiteren.

Groei van de economie en het bbp bepalen het algemeen welzijn.

De bijdrage die mensen leveren valt samen met de marktwaarde van de goederen die ze leveren

Hoe minder ze leveren hoe minder maatschappelijk aanzien. 

Dat is  de meest rechtstreekse oorzaak van boze, gepolariseerde politiek, van hoogmoed bij de elite en ressentiment bij de onderliggende groepen.

Uit column Sander Schimmelpenninck in VK 9-11-20

De meest noodlottige verandering van de afgelopen dertig jaar was de uitbreiding van de markten en van de marktwaarden naar levensgebieden waar ze niet thuishoren. 

Waarden van de markt hebben de kernwaarden van de Verlichting vervangen. Zo is de kernwaarde gelijkheid  vervangen door een groeiende ongelijkheid, de creatie van een samenleving van winnaars en verliezers.  Het morele kompas voor een harmonieuze, leefbare, menswaardige toekomst is ernstig verstoord.

Liliane Ploumen vertelt het verhaal verder

     Lilianne Ploumen kleurt de wereld Oranje

Doe ik wel genoeg ?

Kan ik meer doen?

“In Nederland zijn veel meisjes en vrouwen slachtoffer van geweld. Het is ontzettend belangrijk om te laten zien dat het iedereen kan overkomen en dat het niet jouw schuld is. Dagelijks hebben miljoenen vrouwen en meisjes met geweld te maken, dus er zijn miljoenen redenen om ons hierover uit te blijven spreken.”

Ploumen richtte She Decides op het internationale fonds dat zich richt op veilige abortussen, seksuele voorlichting en kraamzorg in ontwikkelingslanden. 

‘Orange the World’ is het symbool van She Decides.

Het oranje kleuren van gebouwen en het dragen van oranje armbandjes is een krachtig symbool. Door zo'n actie denkt iedereen weer even: doe ik wel genoeg, kan ik meer doen om de rechten van vrouwen te beschermen?’

        Roman Krznraic vertelt het verhaal verder

 

      Grootouders vertellen het verhaal verder

Een beweging voor iedereen

die zich wil inzetten voor de volgende generaties

Wij gunnen onze kleinkinderen een leefbare wereld. Daarom steunen wij de 'Grootouders voor het Klimaat' in hun oproep aan overheid, bedrijfsleven en burgers om het klimaatprobleem voortvarend aan te pakken.Wij zijn er zeker van dat we samen de wereld leefbaar kunnen houden!
De oplossingen zijn voorhanden.

In Nederland zijn de Grootouders voor het klimaat vanaf december 2016 actief.
Als beweging oefenen we druk uit , bijvoorbeeld op de politiek. 

Als beweging stimuleren en inspireren we elkaar.
En we kunnen de kennis en het bewustzijn vergroten bij anderen: er is dringend actie nodig van elke bewoner van onze planeet.

We nodigen je uit om mee te doen in deze beweging, of je nu grootouder bent of niet.
Samen kunnen we veel meer doen en het mooie is: iedere bijdrage telt! 

Bert Wagendorp vertelt het verhaal verder

2021 Een jaar van hoop en vernieuwing ? 

in VK 31 dec. 2020

  2020 zal een kanteljaar blijken, er is een periode voor en een periode na corona. Corona heeft ontwikkelingen in gang gezet die niet plotseling zullen stoppen als het virus verleden tijd is.

Corona zal tot een permanente verandering leiden op tal van gebieden.

Het gaat over restauratie of nieuwbouw.

Er zal worden gerestaureerd en er zal nieuwbouw plaatsvinden.

*Zo heeft Corona geleid tot een enorme versnelling van de digitalisering.

*De rol van de staat veranderde dramatisch. Corona hakte het neoliberale denken de valse kop af. Neoliberalen streven een kleine staat na en leggen alle verantwoordelijkheid bij het individu en de markt: das war einmal.

De heilige markt had geen begin van een antwoord op de door corona gerezen economische problemen. Het was de staat die het moest doen. Zonder zijn ingrijpen was de coronacrisis uitgelopen op een nog grotere ramp dan nu al het geval was. 

Het was alsof het serieuze probleem van het virus ook het zicht op andere kwesties verscherpte.

*Zoals die van de ongelijkheid in de samenleving: wie had er eigenlijk geprofiteerd van de enorme economische groei van de afgelopen dertig jaar? Niet de werknemers, in elk geval. Sander Heijne en Hendrik Noten vonden opeens een gewillig oor 

in Den Haag met hun boek Fantoomgroei. 

Hun boodschap: zo kan het niet langer doorgaan. 

De verdeling mag niet langer alleen bedrijven en kapitaalverschaffers bevoordelen. 

Maar toch: Eerlijk is eerlijk: globalisering en marktwerking deden hun werk bij het zoeken naar een vaccin.

*Dat succes van de wetenschap heeft ongetwijfeld de optimisten die ook op andere terreinen hun hoop op de wetenschap hebben gesteld nóg meer hoop gegeven. 

Wat als bijvoorbeeld de zoektocht naar alternatieve schone energiebronnen met dezelfde inzet en intensieve samenwerking ter hand wordt genomen?

*Het besef dat de coronacrisis klein bier zal blijken vergeleken met de klimaatcrisis, drong in 2020 vrij algemeen door. 

Het is alsof onze crisisantenne beter is afgesteld en de noodzaak van handelen eindelijk is doorgedrongen.

'We moeten de toekomst overleven', schreef filosoof Toby Ord van het Future of Humanity Institute van de Universiteit van Oxford’. Dit is een zeldzame kans om van koers te veranderen.'

2021 kan net zo'n bijzonder jaar worden als 2020 was, maar dan in omgekeerde zin: een jaar van hoop en vernieuwing.

 Vertel het verhaal verder: BOUWPLAN VN

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...