EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

50. U DENKT TOCH OOK DAT DEZE PLANETEN BEWOOND ZIJN?

“Vreemd dat niemand eraan twijfelt dat dit planetarium door iemand is gemaakt, maar als ze naar de aarde en het heelal kijken, denken dat alles bij toeval is ontstaan. Net als dit kunstwerk is ook het heelal met al zijn hemelbollen niet bij toeval ontstaan. Wanneer ik buiten om mij heen kijk, dan weet ik dat er iemand moet zijn, die dit alles heeft gemaakt en in gang gezet.”

50. “U DENKT TOCH OOK DAT DEZE    PLANETEN BEWOOND ZIJN?” 

Johannes Florentinus Martinet 

"Tot de categorie van opvallende bezoekers reken ik ook de beroemde Zutphense predikant Johannes Florentinus Martinet. 

Hij was behalve theoloog ook natuurkundige, sterrenkundige en wiskundige. 

Hij onderzocht de natuur niet om kennis van natuurlijke verschijnselen te verzamelen, maar om het bestaan van God te bewijzen. •

Onderwijs werd bij Martinet natuuronderwijs en hij verruilde de catechismus voor de ‘Katechismus der natuur’. Voor kinderen schreef hij de ‘Kleine Katechismus’ der natuur en werd vertaald in het Frans, Duits, Engels en Maleis.                                                       

Martinet keek lang en aandachtig naar het Hemelsplein en verzuchtte :

“U bent de klokkenmaker van dit Planetarium, niemand twijfelt daar aan en wanneer ik buiten om mij heen kijk, dan weet ik dat God onze grote Klokkenmaker dit alles heeft gemaakt en in gang gezet. Hoe kunnen mensen toch denken dat alles bij toeval is ontstaan?”

Martinet stond in gepeinsverzonken en volgde de banen van aarde, maan en planeten over het Hemelsplein.

       “En”, vroeg hij ,” U denkt toch ook dat de planeten bewoond zijn?”

“Dat weet niemand, je kunt het hooguit vermoeden. 

Mocht uit wetenschappelijk onderzoek blijken dat het vermoeden juist is, dan wordt het vermoeden, zeker weten, maar voorlopig ga ik er vanuit dat er geen leven is”, antwoordde ik hem.

“Maar meneer Eisinga, hoe kunt U daar aan twijfelen? 

Zoals U dit Planetarium met een duidelijke bedoeling hebt gebouwd, zo heeft God een bedoeling met alles wat Hij heeft gemaakt.

Ook de planeten en de sterren zijn nuttig, niet voor ons, want het zou wel erg verwaand zijn te denken dat Hij de sterren en planeten alleen voor ons heeft gemaakt. De planeten moeten daarom wel bewoond zijn. 

Nee, ik kan echt niet geloven dat die hemelbollen, door de zon bestraald en gekoesterd, alleen maar voor ons zijn gemaakt. 

Want wat hebben wij aan de gloeiende Mercurius of aan de koude Saturnus?

Zouden we ze missen als ze vernietigd worden?

Ik geloof liever dat het werelden zijn zoals onze aarde. 

Dan geef je God de eer die hem toekomt. Door bekrompen ideeën aan te hangen en niet te geloven, zouden wij Zijn eer ernstig verminderen.

Ik moet er niet aan denken, dat het allemaal eens niet zo was. 

Wat zouden we er dan ellendig aan toe zijn!

Als ik niet zeker wist, wie mij hier heeft neergezet, wat ik hier kom doen en wat er van mij zal worden als ik sterf, dan zou ik door een gevoel van ontzetting worden bevangen. 

Ook Christiaan Huygens, de uitvinder van dit prachtige slingeruurwerk,  was zeker van buitenaards leven.  

Andere hemellichamen zullen bewoners, dieren en aardgewassen hebben. Mars leek hem een goede  kanshebber  als drager van buitenaards leven mits er water stroomt.

 Zoals U dit Planetarium met een duidelijk bedoeling hebt gemaakt, zo heeft ook de Schepper alles met een duidelijk doel gemaakt: van de grootheid van het heelal tot de allerkleinste dieren.

       Weet U waarom de mol korte pootjes heeft en zwart van kleur is?”

“Geen idee”, antwoordde ik, “omdat de loopgangen van de mol geen hoge gewelven hebben en om niet zwart te worden door de aarde. Ja, alles heeft een doel. 

Zo heeft God het hert geschapen om ons jachtgenoegens en wildbraad te verschaffen en de walvis heeft hij groot gemaakt opdat wij veel spek van hem kunnen krijgen en de planten zijn groen, omdat wij zwart te somber en andere kleuren te bont vinden en onze ogen zouden er moe van worden. 

Alleen de regenboog heeft geen nut, maar geeft ons vermaak”.

Martinet zweeg, keek naar boven en ontdekte een spin die zich langzaam aan zijn draad vanuit de zon naar beneden liet zakken.

“Wie kan bij het aanschouwen van deze spin nog twijfelen aan het bestaan van God? 

En wat voor deze spin geldt, geldt ook voor een mug, een vlieg of een vlo. Ik ben aanhanger van de insecto-theologie omdat uit elk van deze schepseltjes de almacht van God blijkt en omdat ze instrumenten zijn waarmee onze Schepper de mens iets wil leren. 

Zo moeten wij het leven van bijen zien als voorbeeld voor onze menselijke samenleving. Zoals God in de bijenkorf aan koning, wachters en werkers een eigen plaats heeft gegeven, zo heeft Hij ook aan ieder mens een vaste plaats in de samenleving toegewezen”. 

Bij die laatste woorden zag ik het beeld voor me van Taeke, van de vrouwen, kinderen en mannen die bij mijn ouders een veilig heenkomen zochten en van de regent met de pruik en ik riep: 

“Dus U gelooft, dat God de standen zo heeft gewild en dat iedereen z’n hele leven tot die stand behoort waarin hij is geboren. Het is een schande, ja het is Godslasterlijk wat U daar beweert.” 

Martinet vertrok zonder nog iets te zeggen.

                                    EISES DIGITALE SCHATKIST

              KIJK, DENK, DOE EN ONTDEK

 😎 In ’U denkt toch ook dat deze planeten bewoond zijn’  zegt Martinet tegen Eise: 

“U hebt dit Planetarium volgens een vooropgesteld plan en met een duidelijke bedoeling gebouwd, en zo heeft God, volgens een duidelijk plan en met een duidelijke bedoeling, deze wereld gebouwd”. 

Tijdens de daarop volgende discussie blijkt dat Martinet en Eise er verschillend over denken.                                                       

Op de site Museumkennis - De Verlichting kun je meer te weten komen over de verschillende ideeën. 

De discussie is nog steeds erg actueel. Kijk maar eens op een van de vele sites over wetenschap en geloof zoals  Intelligent Design - De strijd tussen Darwin en God | Wetenschap ... en het is alsof we Martinet en Eise opnieuw horen discussieren!

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...