EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

OBAMA, PINKER , WIJFFELS EN VELE ANDEREN ANTWOORDEN

ANTWOORDEN OP VRAAG EISE EISINGA 

WAT HEEFT STRIJD VOOR REALISATIE KERNWAARDEN VOORTGEBRACHT ?

Barack Obama

“Democratie, vrijheid, gelijkheid, broederschap, rechten van de mens, vrede. Zij zijn de idealen van de Verlichting.

Het zijn oude waarden, ze zijn de waarheid. Wij zijn de bewakers van dit erfgoed en liggen aan de basis van onze hele geschiedenis.  Als we ons eens te meer laten leiden door deze principes zijn we opgewassen tegen nieuwe bedreigingen.” 

                        'Een beloofd land'

                                                            zie: OBAMA BELOOFD LAND

 Steven Pinker  

Er is vooruitgang geboekt op alle gebieden die we als mensheid belangrijk vinden: 

Toename van vrede, vrijheid, democratie, welvaart en   bescherming van mensenrechten.

Afname van oorlog, extreme armoede, economische ongelijkheid en kinderarbeid. 

 "We leven misschien wel in de meest vreedzame tijd ooit" 

Ook Barack Obama en Steven Pinker werden geïnspireerd door de kernwaarden van de Verlichting

                                Herman Wijffels 

Het grote project van de Verlichting van de afgelopen 250 jaar is een doorslaand succes geworden en heeft gezorgd voor een ware humanitaire revolutie. Voor steeds meer mensen is het leven leefbaar, menswaardig en aangenamer geworden.

"Maar", schrijft  Herman Wijffels  in ‘De Gulden Snede’, "we hebben  ons echter losgemaakt van de natuur" en daarmee van de kernwaarden van de Verlichting. Het natuurlijk evenwicht werd verstoord. De basis van het leven is aangetast.

 

Volgens E.F. Schumacher  in ‘Small is beautifull’ voelt de moderne mens zichzelf niet als een deel van de natuur, maar als een kracht erbuiten bestemd om de natuur te beheersen en te overwinnen.

Francis Bacon (1561-1626) waarschuwde al: "De natuur is alleen maar te overwinnen door eraan te gehoorzamen."

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...