EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

OVEREENKOMSTEN VERLICHTING NU EN VERLICHTING TOEN

         Overeenkomsten

         tussen 

           ‘Verlichting Nu’ 

                In het bijzonder de VN werelddoelen

         en   

                                         ‘Verlichting Toen’

                                    In het bijzonder de kernwaarden

 

De kernwaarden van de Verlichting die Eise Eisinga, als Icoon van de Verlichting samen met honderden mannen en vrouwen trachtte te realiseren.

 

Verlichting NU

VN werelddoel 1:  Geen armoede en 

VN werelddoel 2 : Geen honger.

 

Beēindiging armoede overal in al haar vormen.

Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede. 

Volgens de Verenigde Naties ook meteen het belangrijkste doel.

Beëindiging honger In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig,voedzaam en voldoende voedsel.

 

Verlichting TOEN

Beēindigen van armoede en honger was ook voor Eise als armvoogd een belangrijk doel. Hij bouwde het stadsarmenhuis in Franeker. Eise vertelt erover in ‘Nu krijg je de kans echt iets voor de armen te doen’ in EISE VERTELT 55 

Verlichting NU

VN werelddoel 3 : Gezonheid en welzijn,

Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals corona, aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten bestrijden.

 

 

 Verlichting TOEN

De ontdekking van de microscoop als instrument bij de ontdekking van het eigen lichaam, Antoni van Leeuwenhoek en Jan Pietersz. van der Bildt, EISE VERTELT 31

Eise citeert Petrus Camper in  'De anatomische les van Petrus Camper'

      “Niets in deze wereld is ons vertrouwder en bekender dan ons eigen lichaam, maar tegelijk is het zo ingewikkeld dat het nauwelijks te bevatten is en het is ook nog een ‘terra incognita’, een onbekende wereld, waaraan en waarin nog veel te ontdekken valt."EISE VERTELT 53 

In ‘Er moet iets gebeuren’ vertelt Eise over de uitbraak van de rode loop, een levensgevaarlijke besmettelijke ziekte. 

Gadso Coopmans wist de oorzaak op te sporen en maatregelen te nemen om de ziekte te bestrijden.EISE VERTELT 56

Verlichting NU

VN Werelddoel10  Gelijke kansen voor iedereen.

De kloof tussen arm en rijk verminderen en minder ongelijkheid tussen landen. Gelijke kansen voor iedereen onafhankelijk van  ras, leeftijd, sekse, handicap, afkomst en religie.

Black Lives Matter-beweging.

In mei en juni 2020 gaan over de hele wereld mensen met hernieuwd bewustzijn over de dodelijke kracht van racisme elke dag de straat op om te demonstreren. Overal sneuvelen beelden van mannen verantwoordelijk voor racisme en slavernij.

 

Verlichting TOEN

In “Weest verheugd over uw plaats en taak in dit leven’ vertelt Eise over de door de kerk opgelegde ongelijkheid van mensen .

 EISE VERTELT 73

 

En in ‘Gelijkheid van mensen wetenschappelijk aangetoond’ vertelt hij over de strijd van Petrus Camper tegen ongelijkheid, racisme en slavernij met gevaar voor eigen leven.

EISE VERTELT 54 

 

Verlichting NU

VN Werelddoel 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid 

 “Er zijn grote problemen in de wereld, zoals armoede en klimaatverandering. Die moeten we samen oplossen. Dat lukt niet als mensen ruzie maken met elkaar. Als we eerst zorgen dat er vrede komt, kunnen we daarna samen iets doen aan de problemen.”

Verlichting TOEN

Een stad van vrede, vrijheid, voorspoed en gezondheid’ is een manifest waarin Eise en zijn politieke vrienden proberen de problemen tussen Oranjegezinden en Patriotten te overbruggen.

EISE VERTELT 59

 

Eise Eisinga was bouwmeester van het Planetarium, bouwmeester van het Stadsarmenhuis in Franeker en als Icoon van de Verlichting, samen met honderden mannen en vrouwen bouwmeester van een verlichte, democratische samenleving, van een menswaardig bestaan met recht op leven, gezondheid en vrijheid voor iedereen.

 

Bouwplannen vormden altijd de basis van Eises werk als bouwmeester. Een wereldbouwplan ligt ten grondslag aan de 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’. 

Daarin ligt misschien de duidelijkste overeenkomst.

 

Lees ookTENSLOTTE

Vertel het verhaal verder: DIT DOEN WIJ  

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...