EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

85.U VERDIENT NIET EEN BROEDERORDE MAAR VIJF

"Broeders van de Orde van de Nederlandschen Leeuw" was bestemd voor "achtenswaardige personen in welken de behoeften en zorgen, aan de lagere standen der maatschappij verbonden, het edel vuur der menschenliefde niet hebben uitgedoofd".

85.“U VERDIENT NIET EEN BROEDERORDE MAAR VIJF”                                          

Voor mijn ballingschap had ik van de zijde van de Staten, behoudens een thee- en koffiepot, weinig waardering voor mijn werk ontvangen. 

Ook na mijn terugkeer uit ballingschap bleef erkenning uit, terwijl mijn vrienden Jan Pietersz. van der Bildt,  Arjen Roelofs en Sieds Rienks allen onderscheidingen hadden gekregen.

       Maar met de benoeming van Idsert tot Gouverneur van Friesland veranderde dat. 

       Korte tijd na zijn bezoek aan het Planetarium ontving ik een brief van Koning Willem I waarin deze schreef dat het hem had behaagd mij te benoemen tot ‘Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’.

Deze veranderde houding van de regering had ik te danken aan Idsert en heb ik beschouwd als een soort van ‘herstelbetaling’ in verband met het onrecht mij aangedaan.

       Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Stadhuis heeft Idsert mij de versierselen, behorende bij de Orde, uitgereikt.

Bij de uitreiking heeft Idsert van Humalda Eise Eisinga als volgt toegesproken:

“U verdient niet één Broederorde, maar vijf:  

Eén vanwege Uw grote verdiensten als bouwmeester van het Planetarium. 

Eén vanwege Uw verdiensten als bouwmeester van het stadsarmenhuis. 

Eén vanwege Uw jarenlange lidmaatschap van het Gemeentebestuur van Franeker en het Provinciaal Bestuur.

Eén vanwege Uw werk als Curator van onze universiteit,

en de vijfde Broederorde verdient U voor Uw niet aflatende inzet om de tegenstellingen in ons gewest te overbruggen.

U ging voor in het proces van verzoening, zowel voor-, tijdens- als na Uw ballingschap.

Dat kon U, omdat U ook zelf strijd moest voeren en slachtoffer was.  

Dat gaf U gezag en maakte U geloofwaardig bij Uw pogingen de kloof tussen de elkaar bestrijdende partijen te dichten. 

U hebt persoonlijk geleden en grote offers gebracht en desondanks ging U voor in het helen van de samenleving.

Wij zijn U veel dank verschuldigd.

Het heeft de Koning behaagd U daarom te benoemen tot Broeder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw”.

                                                EISES DIGITALE SCHATKIST

                                               KIJK, LEES, DOE EN ONTDEK

😎         De wet op de Orde van de Nederlandse Leeuw van 29 september 1815 sprak in de artikelen 5 en 10 van de "Broeders van de Orde van de Nederlandschen Leeuw" en stelde vast dat deze graad was bestemd voor "achtenswaardige personen in welken de behoeften en zorgen, aan de lagere standen der maatschappij verbonden, het edel vuur der menschenliefde niet hebben uitgedoofd".

De Broeders droegen een zilveren medaille met een Nederlandse Leeuw op de voorzijde en het motto van de Orde "Virtus Nobilitat" (Latijn voor "Deugd Adelt") op de keerzijde aan een lint dat drie vingeren breed was op de linkerborst. 

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...