EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

90. ARCES ATTIGIT IGNEAS

"Op de vraag van Willem Bartel hoe ik afgebeeld wilde worden, heb ik geantwoord dat ik een portret van mij alleen teveel eer vond. “Ik sta als het ware op de schouders van grote astronomen en wetenschappers als Copernicus, Kepler, Galilei en Newton en filosofen als Descartes, Spinoza, Locke en Kant.” En het zijn niet alleen mìjn-,maar evenzeer verdiensten van mijn vrienden en vele grote tijd- en stadgenoten."

In november 1827 werd Eise op het Stadhuis in Franeker gehuldigd tijdens een feestelijke bijeenkomst. Hoogtepunt vormde de onthulling van het door Willem Bartel van der Kooi gemaakte portret van Eise. “Arces Attigit Igneas, hij bereikte de vurige kastelen des lichts”, sprak Willem Bartel en onthulde het schilderij.

90. ARCES ATTIGIT IGNEAS

     Hij bereikte de vurige kastelen van licht                                           

In november 1827 werd Eise op het Stadhuis in Franeker gehuldigd tijdens een feestelijke bijeenkomst. 

Hoogtepunt vormde de onthulling van het door Willem Bartel van der Kooi gemaakte portret van Eise.

"Arces Attigit Igneas", sprak Idsert van Humalda "hij bereikte de vurige kastelen van licht.

Dat is terecht jouw lijfspreuk Eise omdat je als bouwmeester van je Planetarium en Stadsarmenhuis en als politicus het leven van mensen wilt verlichten".

In zijn dankwoord zei Eise:

“Arces Attigit Igneas, dat ik dàt gemeen heb met mijn verlichte vrienden, die ’Kastelen van Licht’ van Ooievaar en  Zonnewijzer, dat is echt teveel eer. Ik reik er naar, maar heb ze nimmer bereikt. Op de vraag van Willem Bartel hoe ik afgebeeld wilde worden, heb ik geantwoord dat ik een portret van mij alleen teveel eer vond. 

Ik sta als het ware op de schouders van grote astronomen, wetenschappers en filosofen.

En het zijn niet alleen mìjn-,maar evenzeer verdiensten van mijn vrienden en vele grote tijd- en stadgenoten."

Ik zie me zelf als een schakeltje in een ketting van generaties die voor en na mij bestaan en die in verleden, heden en toekomst bouwen aan een verlichte menswaardige wereld. Jammer dat ik straks niet meer kan meebouwen, maar ik verheug mij erop dat nieuwe generaties met frisse moed het verhaal verder zullen vertellen.

Want het grote verhaal van de Verlichting gaat door en dat ik daar met mijn levens verhaal misschien aan mag blijven bijdragen, daar verheug ik mij op.”     

Die nacht na de huldiging voelde ik mij weer dat jongetje van een jaar of zes, na een drukke dag in de wolkammerij, de werkplaats en de keuken.  

Mijn hoofd voelde ook nu weer als een Planetarium waarin aarde en planeten maar bleven ronddraaien, terwijl Willem Bartel alsmaar herhaalde: “Arces Attigit Igneas, reiken naar het licht, Arces Attigit Igneas”. 

En vanaf het Hemelsplein riepen Zonnewijzer en Ooievaar:

“Kijk naar de wonderen van de sterrenhemel” en ik zag een ‘parelsnoer van licht’ waaruit oranje-rode, blauw-violette, geel-groene en indigo lichtflitsen tevoorschijn schoten en

“luister naar de stem van het geweten” en ik zag de diepe ellende van grotbewoners: honger, ziekte enangst ."

                              EISES DIGITALE SCHATKIST

                              KIJK, LEES,DOE EN ONTDEK

👍"Andre Kuipers op 23 november 2013 in Franeker voor vrienden van het Planetarium:

"Wat  ontdekkingreizigers, wetenschappers en astronomen van alle tijden gemeen hebben

zijn de drie D's : Dromen, Denken , Doen en Durven". Waarom zijn de drie D's zowel van toepassing op Eise Eisinga als op Andre Kuipers?

               👍     "Eise had de moed om zijn droom waar te maken.

Na Eise kwamen er mensen die de dromen van Icarus, Daedalus en Da Vinci ook hebben waar gemaakt, want iedereen kan nu berichten met ’goddelijke snelheid’ over de hele wereld versturen en onzichtbare mensen ver weg horen en zien, dankzij  computers en communicatie satellieten die op ongeveer 35.786 kilometer hoogte hun rondjes rond de aarde draaien."

Je leest het in EISE VERTELT4,5 EN6 : LEONARDO DA VINCI ONTDEKKER VAN NIEUWE WERELDEN IN DE TOEKOMST

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...