EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

DE BETOVERDE WEERELD

Bekker bestudeerde de banen van de kometen, wist heel zeker dat van een botsing geen sprake kon zijn en schreef daarover het boek: ‘Ondersoek naar de betekeninge der kometen’. Behalve voor kometen waren veel mensen ook bang voor heksen, duivels en boze geesten die het dagelijkse leven op allerlei vreselijke manieren bedreigden. Bekker zag het als zijn roeping het volk van al die onnodige angsten te bevrijden. Zijn boek ‘De Betoverde Weereld’ was een studie naar Satan, zwarte magie, demonen, bezetenheid en hekserij.

Balthasar Bekker, Met zijn boek de ‘Betoverde Weereld’ deed hij het land op haar grondvesten schudden. Eise ziet in hem een Verlichter van het eerste uur. Nu, ruim 300 jaar na zijn dood wordt hij nog steeds gezien als een belangrijke bouwmeester van onze moderne westerse wereld.

13.‘DE BETOVERDE WEERELD’

 Wie het verhaal over Piktried had bedacht, wist Pake Eise niet zeker, maar hij vermoedde dominee Balthasar Bekker die lang geleden dominee in Oosterlittens was geweest.

Behalve predikant was  Bekker ook natuurwetenschapper die

‘s-nachts door zijn telescoop de hemellichamen bestudeerde. 

In 1681 en 1682 verschenen er kometen aan de hemel waardoor het hele land in rep en roer verkeerde. Een komeet was namelijk een teken van een op handen zijnde wraak actie van God. Bekker bestudeerde de banen van de kometen, wist heel zeker dat van een botsing geen sprake kon zijn en schreef daarover het boek: ‘Ondersoek naar de betekeninge der kometen’. Behalve voor kometen waren veel mensen ook bang voor heksen, duivels en boze geesten die het dagelijkse leven op allerlei vreselijke manieren bedreigden. Bekker zag het als zijn roeping het volk van al  die onnodige angsten te bevrijden. 

Zijn boek ‘De Betoverde Weereld’ was een studie naar Satan, zwarte magie, demonen, bezetenheid en hekserij. 

Hij bestreed dat de duivel invloed had op op het alledaagse leven en stelde dat heksenvervolgingen onzinnig waren, omdat heksen, duivels, kwade geesten en een wraakzuchtige God niet bestonden maar bedenksels van mensen waren.

Pake liet mij een plaat zien waarop Bekker stond afgebeeld als de ‘Friese Hercules’, die zwaait met een grote knots, waarmee hij Satan, een veelkoppige draak, de genadeslag geeft. 

Over de Bijbel zei hij dat wij ons met ons verstand vaak geen voorstelling kunnen vormen van allerlei bovenzinnelijke zaken. Daarom maakt de Bijbel, volgens Pake, gebruik van ‘voorstellingen’ en verhalen, die niet altijd waar zijn gebeurd, maar figuurlijk bedoeld. Ze bevatten net als het sprookje van Piktried, een kostbare waarheid, die je met je gezonde verstand kunt ontdekken. De verhalen zijn daardoor niet armer, maar juist rijker. 

       De geestelijken vonden zijn boeken echter ergerlijk, schadelijk en ziel verderfelijk voor het volk en waren bang dat met het bijgeloof ook het echte geloof verloren zou gaan. Ze beweerden dat hij het omgekeerde had bereikt en eigenlijk de duivel een handje had geholpen. Er was geen plaats meer voor hem in de kerk. Hij werd ontslagen en zijn boeken werden verbrand. Schandalig vond Pake Eise dat, want zei hij: ”Het is gemakkelijker iemands boeken te verbranden dan ze te weerleggen. Zijn ideeën konden ze niet verbranden, die hebben de wereld veroverd en voor altijd  veranderd” en vol trots toonde hij mij de beide boeken.

                                                  EISES DIGITALE SCHATKIST

                                        LEES, KIJK, DOE EN ONTDEK

👍Bekker zag het ook als zijn roeping het volk van heksen, duivels en boze geesten te bevrijden.

‘Is jouw buurvrouw een heks? Heksenvervolgingen

Kijk en luister naar de clip: 

👍Eise vertelt over Piktried , een schoenlapper, die op een nacht droomde dat hij in Amsterdam zijn grote geluk zou vinden. 

Over de droom vertelt Eise in Het Paaltje van Oosterlittens en over de ontdekking van zijn leven in Een nieuw Planetarium dat zijn weerga niet zal kennen’. EISE VERTELT62 en 63Welke kostbare waarheid ontdekte hij?

Ruim veertig jaar later begreep Eise de droom en deed hij de ontdekking van zijn leven.

Titelpagina voor: Ondecking van Tovery. Een voorover gebogen tovenaar met boek, geit, masker en vuur, tussen opengetrokken gordijnen. Onderdeel van een groep bladen in verband met de uitgave in 1691 van het boek: De betoverde weereld, van Balthasar Bekker.Uit: 'WWW.Rijksstudio Balthasar Bekker'.

Anti-katholieke spotprent. Een lutherse schaapherder Johan doodt een monnik verkleed als duivel en verjaagt de engel, 1693.
Vers ten gunste van de kerkenraad van Amsterdam in antwoord op een anoniem hekelschrift. Onderdeel van een groep bladen in verband met de uitgave in 1691
In een studeerkamer zien een jonge en een oude Balthasar Bekker zichzelf. Onderdeel van een groep bladen in verband met de uitgave in 1691 van het boek:
De ontmoeting in het dodenrijk tussen de geleerden Christiaan Scriver en Balthasar Bekker. Onderdeel van een groep bladen in verband met de uitgave in 16

Bouke Procee 30.10.2016 14:38

Ik heb kennis gemaakt met voor mij nieuwe personen, zoals dominee Bekker. Verrast was ik dat er in zijn tijd nog zoveel bijgeloof was. Ik vond ook het verslag van zijn sterfbed, geschreven door zijn zoon. Wat een haat vanuit de gevestigde kerken, die nada

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...