EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

NIETS GROEIT ONEINDIG DOOR

De curve begint met een opwaartse lijn van snel toenemende groei, vervolgens een buigpunt waar de groei begint af te nemen en het stadium van volwassenheid bereikt .Vervolgens komt de curve op een tweede buigpunt gevolgd door een geleidelijke neergang. Alle ontwikkelingen groeien, pieken en storten in.

Een onbelemmerde economische groei, groei van koopkracht, groei van consumptieeen fascinerende vooruitgang maar met desastrueuze, alarmerende gevolgen.

We maken ons wereldwijd grote zorgen over de onzekere toekomst van onze kinderen.

 ”We hebben ons losgemaakt van de natuur’, schreef Herman Wijffels hiervoor en Schumacher:  “De moderne mens ziet zichzelf niet als een deel van de natuur, maar als een kracht erbuiten bestemd om de natuur te beheersen en te overwinnen” en Francis Bacon waarschuwde: "De natuur is alleen maar te overwinnen door eraan te gehoorzamen.”

Het was Jonas Salk die dat ter harte nam en op zoek ging naar wetmatigheden. Hij ontdekte een fundamenteel patroon in de natuur: Niets groeit eeuwig door. 

Hij beeldde dat uit in zijn legendarische s-curve.

De curve begint met een opwaartse lijn van snel toenemende groei, vervolgens een buigpunt waar de groei begint af te nemen en het stadium van volwassenheid bereikt .Vervolgens komt de curve op een tweede buigpunt gevolgd door een geleidelijke neergang.

Alle ontwikkelingen groeien, pieken en storten in.

De s-curve plaatst vraagtekens bij  de oneindige groei van Steven Pinker en geeft aan dat we ons moeten voorbereiden en aanpassen, veerkracht moeten opbouwen en nieuwe doelen en oplossingen zoeken.

“Het grote project van de Verlichting van de afgelopen 250 jaar is een doorslaand succes geworden en heeft gezorgd voor een ware humanitaire revolutie.” (Wijffels)

Naar het voorbeeld van de s-curve heb ik geprobeerd dat uit te beelden in het ‘Pinkerpad’, de opwaartse lijn van toenemende groei, van Descartes tot en met Kant.

Nu door de ongecontroleerde groei het natuurlijk evenwicht is verstoord en de basis van het leven aangetast worden gedwongen het ‘Pinkerpad’ te verlaten en te zoeken naar een nieuw pad met nieuwe duurzame doelstellingen, het ‘Krznaticpad’ van Ban Ki moon tot en met Greta Thunberg.

Naar het voorbeeld van de s-curve het ‘Pinkerpad’, de opwaartse lijn van toenemende groei, van Descartes tot en met Kant en een afslag naar nieuw pad met nieuwe duurzame doelstellingen, het ‘Krznaticpad’ van Ban Ki moon tot en met Greta Thunberg.

 In 1972 verscheen het alarmerende rapport

Grenzen aan de groei’

van de Club van Rome

De toekomst wordt bedreigd door vernietigingswapens, een toenemende kloof tussen arme en rijke landen, gevaar van milieurampen door groei van de bevolking en industriële productie op een ‘eindige’ aarde.’ Er moest niets minder dan een andere wereldorde komen.

Lees verder : GROEI NOODZAKELIJK

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...