EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

ECOLOGIE BIODIVERSITEIT

Louise Vet  vertelt verder

hoogleraar ecologie aan de Wageningen Universiteit‘,

"Vanuit de ecologische theorie zie ik dat we in een transitiemoment zitten. De alarmerende rapporten, zoals ook dat bekende onderzoek uit 2017 over het massale verdwijnen van insecten, illustreren de chaos van een systeem dat zichzelf onmogelijk aan het maken is. Die chaos zie je op meer terreinen dan biodiversiteit: ook maatschappelijk en sociaal-economisch. De coronapandemie is net zo’n illustratie: er is geen enkele zekerheid meer."

Onder die chaos is al veel innovatieve verandering gaande, ziet Vet. ‘Zelfs bij de grote multinationals als Shell zie je enige beweging ten goede, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waarin natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven de handen ineen hebben geslagen om op een positieve manier te werken aan herstel. 

Cees Veerman en Louise Vet vertellen verder over  'Deltaplan Landbouw' 

                     Ceen Veerman en Louise Vet vertellen verder

                                DELTAPLAN LANDBOUW

Het is tijd voor een omslag in denken over landbouw. 'We moeten het eens worden over nieuwe waarden voor het land. Landbouw, natuur, biodiversiteit, alles moet zijn faire plaats krijgen in een systeem dat houdbaar is. 

Want wat we nu hebben, is niet houdbaar.'

Want het gaat nu verkeerd. We hebben een stikstofinfarct en een klimaatcrisis, de biodiversiteit neemt af, de natuur staat onder druk. Tegelijkertijd speelt zich een gevecht af om de schaarse ruimte tussen woningbouw, zonneparken en natuur. In al die onderwerpen speelt de landbouw, die tweederde van de grond in Nederland in beslag neemt, een cruciale rol.

Dat vraagt niet meer om lapmiddelen, maar om een langetermijnvisie. 'We willen meer natuur, meer biodiversiteit, meer woningbouw. De landbouw is daar onderdeel van. Wij doen een voorstel om daar een gedegen plan voor te maken waar we als samenleving achter kunnen staan: Deltaplan Landbouw.

 En dan zeggen we: jongens, dáár gaat het heen.'

Maximale productie is niet meer een doel op zich. Biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid moeten de uitgangspunten zijn. Dat is een trendbreuk voor de landbouw, die zich decennialang juist heeft gericht op zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten.

'Dat systeem hebben we bewust gewild, en we hebben er met zijn allen van geprofiteerd. Maar het is niet toekomstbestendig. 

We moeten een overstap maken naar het idee dat niet het vele goed is, maar het goede meer moet worden.'

'We moeten aanhaken bij wat Europa doet. EU-commissaris Frans Timmermans heeft ambitieuze plannen met zijn Green Deal: een kwart van de landbouw biologisch in 2030, herstel van de biodiversiteit, de kwaliteit van de natuur verbeteren.

Dat zijn duidelijke doelen

Deltaplan Biodiversiteit en Deltaplan Landbouw zijn twee voorbeelden van Kathedraaldenken, lange termijn denken van Roman Krznaric: KRZNARIC VOOROUDERS

.

'Ewoud van der Weide vertelt verder in LEREN VOOR MORGEN

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...