EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

ANTWOORD OP VRAAG EISE EISINGA

                        ANTWOORD OP VRAAG EISE EISINGA       

                          VRIJHEID TOEN - VRIJHEID NU

‘Vrijheid , gelijkheid en broederschap is een ondeelbare drieëenheid,              ons credo, onze opdracht”, vertelt Eise in

           ‘Een stad van vrijheid, vrede, voorspoed en gezondheid’

             “Dat is en blijft ons gezamenlijke doel, onze enige hoop”

             'Voncken van Licht' is mijn nieuwe droom, bron van inspiratie.                

(zie: EISE VERTELT 59 )

Je vraagt ons wat de strijd voor vrijheid, gelijkheid, broederschap en democratie heeft voortgebracht. 

                                      Vrijheid is, vertelt Eise: 

Gelijkheid, vrijheid van denken, geweten en meningsuiting, tolerantie en respect. Kortom: een menswaardig bestaan in broederschap met recht op leven en gezondheid.

Vrijheid staat ook nu in dienst van eigen belang en betekent dat je kunt doen wat je wilt, dat je je begeertes onbelemmerd kunt nastreven en bevredigen met als hoogste doel: economische groei, groei van koopkracht en consumptie.

Maar de onbelemmerde fantoom groei heeft de ondeelbare eenheid van vrijheid, gelijkheid en broederschap verkracht met desastrueuze alarmerende gevolgen. 

 P.S. :   Annelien de Dijn deed onderzoek naar vrijheid, een woelige geschiedenis, en maakt een onderscheid in positieve- en negatieve vrijheid.

De Dijn vertelt het verhaal verder  Lees : DE DIJN VRIJHEID 

De regering heeft de plicht de natuurrechten na te leven door

burgers tegen zichzelf en elkaar te beschermen.

Op hun beurt hebben de burgers de plicht met hun natuurrechten

vrijheid en gelijkheid de broederschap te dienen en de regels van de staat

te respecteren”. 

“Maar”, vertelt Eise, “de prinsgezinden respecteren de

natuurrechten niet. Ze misbruiken hun vrijheid om goederen,

geld en macht naar zich toe te trekken, ten koste van het volk

dat niets heeft. Ze worden beheerst door angst om te

verliezen en onderdrukken alles en iedereen die ze als een

bedreiging zien.

Alles draait om het eigen belang en het recht van de sterkste

zegeviert. Ze ontkrachten de ondeelbare drieëenheid van

vrijheid, gelijkheid en broederschap”.  

Welnu Eise de geschiedenis herhaalt zich want ook nu

wordt vrijheid misbruikt.

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...