EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

GROEI VOOR EEN EERLIJKE WERELD

Groei als weg naar een eerlijke wereld

Henk Folmer hoogleraar ruimtelijke economie Rijksuniversiteit Groningen  in Leeuwarder Courant 17 juli 2021

De economie moet niet minder, maar meer groeien. Daarmee kan de scheve verdeling van de welvaart aangepakt worden, maar dat moet wel gepaard met gericht beleid.

Het pleidooi voor beperking van de economische groei en een beetje meer armoede om ,,een duurzame en eerlijke wereld” te bevorderen gaat voorbij aan de verschillen in rijkdom en welvaart tussen het rijke Westen en de ontwikkelingslanden.

In de ontwikkelingslanden zijn nog honderden miljoenen mensen die in barre armoede leven en hongersnood lijden. 

Omdat de bereidheid in het Westen, waaronder Nederland, ontbreekt om de armoedekloof via ontwikkelingshulp ook maar enigszins te dichten, zijn deze landen op zichzelf aangewezen om de armoede te bestrijden.

Dat betekent dat beperking van de economische groei in de ontwikkelingslanden om onder andere de uitstoot van broeikasgassen door het rijke Westen te compenseren, inhumaan is, bepaald niet bijdraagt aan een eerlijker wereld en in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.Economische groei is niet alleen noodzakelijk voor een eerlijkere en duurzamere wereld in de ontwikkelingslanden.

Folmer pleit voor eerlijker en duurzamere wereld in de ontwikkelingslanden. Economische groei via gericht beleid  aan de hand van moreel kompas is noodzakelijk:

M.i.het pad van duurzame ontwikkeling dat Roman Krznaric  hiervoor wijst. 

LEES VERDER: LEREN ONTCIJFEREN

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...