EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

NU IS HET AAN ONS

    “NU HET NOG KAN” - “ NU IS HET AAN ONS”

Aggie van der Meer schreef hiervoor: Nu het nog kan.

In Te Gast in de Leeuwarder Courant van 7 februari 2022:

Iedereen moet weten dat de regering zich onvoldoende inzet om tal van levensbedreigende problemen aan te pakken.

 “Iedereen moet weten wat wat hem te doen staat om de wereld te redden". NU HET NOG KAN

                                  NU HET NOG KAN

                                 NU IS HET AAN ONS

Eva Rovers schreef in ‘NU IS HET AAN ONS’ een vlammend betoog waarin zij laat zien dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Politiek heeft ons nodig.

Laat inwoners meedenken meebeslissen in een burgerberaad niet via debat maar via dialoog.

Haalbare aanbevelingen bedenken. 

Voorwaarde: politici vertrouwen burgers.

Kennis en ervaring van burgers zijn onmisbaar

Burgerberaden zijn essentieel voor een sterke democratie, omdat ze door haar inwoners wordt gedragen

Een hechter , leefbare samenleving staat op het spel

Een verhaal waar we als land heen willen, hoe we de toekomst voor ons zien

Zo’n verhaal bedenk je als samenleving van onderop.

Regering en parlement zijn niet in staat urgente problemen effectief te bestrijden

Het Nederlands besturingssysteem  kan wel wat innovatie gebruiken

De  hele samenleving moet mee praten en beslissen ook inwoners.

Enquêtes en opiniepeilingen, inspraakavonden zijn niet genoeg: schijnparticipatie.

Inwoners moeten hun ervaring, kennis en creativiteit kunnen inbrengen.

Ons besturingssysteem kan veel, veel beter en veel democratischer.

Er is een beproefde participatie die dat mogelijk maakt: burgerberaden.

Het is aan ons, aan inwoners, om politici te helpen.

De politiek heeft ons nodig wij als inwoners zijn onmisbaar om Nederland toekomst bestendig te maken.

Lees ook : NU HET NOG KAN

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...