EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

REVOLUTIE IN FRYSLAN 5

EISE EISINGA 

ICOON VAN DE VERLICHTING

BRENGT KERNWAARDEN VAN DE VERLICHTING IN DE PRAKTIJK ALS

2. BOUWMEESTER VAN HET STADSARMENHUIS

 

Het mensonterende en uitzichtloze leven vond ik een schandaal omdat het niet door natuurgeweld werd veroorzaakt, maar door geweld dat mensen elkaar en met instemming van een goddelijke wet aandeden.

Als lid van de Vroedschap moest ik als armvoogd de zorg voor de armen in de stad te organiseren.

 

Dat wilde ik, geinspireerd door mijn helden van de Verlichting,  graag doen en kreeg de opdracht een stadsarmenhuis te bouwen waar armen leren, sober, geduldig, godvruchtig, ijverig en met respect voor de hoger geplaatsten te leven. 

 

 Bij de opening in 1785 werd een muursteen onthuld:

 

”Hier neemt weldadigheid de nooddruft in haar hoede,

de nijvre kust haar hand, de luiaard prijs haar roede’

Taeke sprak mij er op aan: ”Weldadigheid, ben jij dat en

wie ben ik, de nijvre, de luiaard?

De goddelijke wet, met sierlijke letters in steen gebeiteld,

waren voor de eeuwigheid bedoeld.

Evenals bij de bouwopdracht had ik nu opnieuw gezwegen en wie zwijgt stemt toe. 

Ik was ontdaan. Ik had Taeke verraden. Zijn wrok en haat richtten zich nu op mij

 

De goddelijke wet staat ook na 250 jaar

nog steeds in het stadsarmenhuis.

Het vervult mij met schaamte en afschuw.

 

                                                          Lees verder EISE VERTELT 57 Bouw stadsarmenhuis

VERVOLG:  REVOLUTIE FRYSLAN 6  crisis in stad-vroedschap en universiteit                              

 

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...