EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

KATHEDRAALDENKEN VOOR DE KORTETERMIJNWERELD

                       OPROEP KRZNARIC

                   DE GOEDE VOOROUDER

Roman Krznaric roept ons op goede voorouders te zijn terwille van de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen.

       Van korte- naar langetermijndenken       

                   KATHEDRAALDENKEN

De grote problemen van onze tijd gaan volgens Krznaric allemaal terug op één ding: we denken alleen aan de korte termijn.

Onze tijd wordt gekenmerkt door ziekelijk kortetermijndenken.

Bijna alles gaat over het hier en nu.

We worden zelden gestimuleerd verder te denken dan ons eigen leven.

We behandelen de toekomst van hen die na ons komen als een stortplaats van ecologische schade en technologische risico’s.

We staan op de rand van de afgrond.

Toch is er hoop volgens Roman Krznaric. 

Om goede voorouders te worden moeten we onze economie en politiek radicaal omvormen en onze kortzichtigheid inruilen voor langetermijndenken:

                    KATHEDRAALDENKEN

Jammer dat Krznaric vervolgens als voorbeelden van langetermijndenken slechts de bouw van eeuwenoude Chinese Muur en het Londense rioolstelsel  noemt. Aktuele voorbeelden van Kathedraal denken zijn  het Wereldbouwplan van de VN en  het Deltaplan Landbouuw en het Deltaplan Biodiversiteit: ECOLOGI BIODIVER.

Grensverleggende tijdrebellen noemt H.G.Wells ze,  die met hun langetermijndenken duurzame revolutionaire ideeën ontwikkelden. 

Ideeēn die door de tijd evolueren. 

Eise Eisinga past, als bouwmeester van het Planetarium en het Stadsarmenhuis en als politicus, in deze lange rij van illustere tijdrebellen.

Lees verder :TENSLOTTE

         HÈT VOORBEELD VAN KATHEDRAALDENKEN:

       WERELDBOUWPLAN VAN DE VERENIGDE NATIES

“Als we goede voorouders willen zijn moeten we ons aansluiten bij dingen die we samen kunnen doen”, schrijft Krznaric en hij geeft tal van suggesties. 

Onbegrijpelijk is het dat hij nergens verwijst naar het wereldbouwplan van de Verenigde Naties met zeventien werelddoelen om samen een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, klimaat verandering en ongelijkheid tussen arme en rijke landen”

`De 17 werelddoelen omvatten een veelvoud van informerende en inspirerende vormen van langetermijndenken. BOUWPLAN VN

‘Vaak wordt gezegd dat de toekomst onzeker is en dat je die niet kunt voorspellen. 

We hebben altijd geprobeerd wetmaigheden in de natuur te ontdekken: En er is een fundamenteel patroon, welke wordt uitgebeeld in de legendarische  s-curve van Jonas Salk: 

niets groeit eeuwig door.

De curve begint met een opwaartse lijn van snel toenemende groei, de take off fase, vervolgens een buigpunt waar de groei begint af te nemen afvlakt en stadium van volwassenheid bereikt .Vervolgens komt de curve op een tweede buigpunt gevolgd door een geleidelijke neergang.

Alle ontwikkelingen groeien, pieken en storten in.

De s-curve plaatst volgens Krznaric vraagtekens bij  de oneidige groei van Steven Pinker en geeft aan dat we ons moeten voorbereiden en aanpassen, veerkracht moeten opbouwen en nieuwe oplossingen zoeken.

We hebben de keuze tussen   het pad met Steven Pinker verder omhoog en ons onderwerpen aan de onvermijdelijk wredere gevolgen van ongecontroleerde groei of met Roman Krznaric c.s. zoeken naar nieuwe duurzame doelstellingen en onze toekomst in eigen handen te nemen.

(  Pinker : VERLICHTING SUCCES)

Ingezonden LC 27-11-2021 Reactie Leeuwarder courant: Die kwamen noch in het boek (als ik me niet vergis), noch in ons gesprek (dat weet ik wel zeker) ter sprake. Maar die doelen zijn op zich welbekend, die hebben we ook wel vaker in de krant gehad, dus zo groot lijkt me dat gemis nu ook weer niet. Volledigheid is niet te doen, in zo'n 2500 woorden (Krznaric zelf had er veel meer).

                                             OPROEP  

GROOTOUDERS IN AKTIE VOOR  HET KLIMAAT TERWILLE VAN KINDEREN EN KLEINKINDEREN  

                               LEES VERDER : AKTIE GROOTOUDERS

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...